«Інтеграція навчання на уроках хімії як один із методів формування ключових компетентностей»

22.02.2018 відбувся круглий стіл учителів хімії «Інтеграція навчання на уроках хімії як один із методів формування ключових компетентностей».

Учасники активно працювали, дискутували, обговорювали переваги інтегрованого навчання, методи впровадження та шляхи його реалізації в освітньому процесі.

Ідея інтегрованого навчання актуальна, оскільки з її успішною методичною реалізацією передбачається досягнення мети якісної освіти, тобто освіти конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній людині самостійно досягти тієї чи іншої життєвої цілі, творчо самостверджуватися в різних соціальних сферах.

Інтеграція вважається необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого можливо створити в учнів цілісну картину світу. Через інтеграцію здійснюється особистісно зорієнтований підхід до навчання, тому що учень сам у змозі обирати «опорні» знання з різних предметів з максимальною орієнтацією на суб’єктивний досвід, що склався в нього під впливом як попереднього навчання, так і більш широкої взаємодії з навколишньою дійсністю.

 

Залишити відповідь