ЗДО “Казка”

Дошкільний навчальний заклад «Казка»

підпорядкований відділу освіти залізничного району департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Створений на підставі ухвали Львівської міської ради № 1324 від 15.11.2007 року.

Юридична адреса дошкільного закл аду: 79040 м. Львів, вул. Є.Патона,24; тел.. завідувача 240-17-57, вихователя-методиста 241-68-46.

Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код.

Засновником дошкільного закладу є Львівська міська рада, уповноважений орган – управління освіти Львівської міської ради, яке делегує повноваження відділу освіти Залізничного району згідно з рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради щодо розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради.

  • міська рада здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпе­чення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, органі­зовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслугову­вання, харчування та медичне обслуговування дітей. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

· збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;

· формування їх особистості, роз­виток творчих здібностей та нахилів;

· забезпечення соціальної адап­тації та готовності продовжувати освіту;

· формування особистості шляхом розвитку естетичних знань, умінь і навичок.

Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та власним Статутом.

Статут

Свідоцтво про державну реєстрацію

Структура і органи управління

Кадровий склад

Вакансії

Звіт за 2016-2017 н.р.

План на 2017-2018 н.р.

Кошторис про надходження коштів

Фінансовий звіт про використання коштів

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *